Điền thông tin vào phiếu liên hệ/ gửi yêu cầu

Thông tin liên hệ – Việt Nam


Phan Huy Tâm (Mr.)
Röder HTS Höcker GmbH
Hinter der Schlagmühle 1
63699 Kefenrod
Germany
T: + 84 28 7306 8288
M: + 84 90 98 89 040
E: tam@roderhts.com

Văn phòng công ty

Röder HTS Höcker GmbH
Hinter der Schlagmühle 1
63699 Kefenrod
Germany

T: +49 (0) 60 49 95 100
E: verkauf@roeder-hts.de